Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Громадськості » Часті питання

Часті питання

Порядок складання та подання запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою або об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою за адресою Служби автомобільних доріг у Донецькій області: 84333, м. Краматорськ, Донецька область, вул. Уральська, 12; електронною поштою: sad@dn.ukravtodor.gov.ua або телефоном: (0626) 42-19-01. Запит подається у довільній формі.

Інформаційний запит повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому законом порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому законом порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

Порядок отримання погоджень на перевезення негабаритного та великовагового вантажу:

 • надсилання листа-заявки за адресою Служби автомобільних доріг у Донецькій області: 84333, м. Краматорськ, Донецька область, вул. Уральська, 12; електронною поштою: sad@dn.ukravtodor.gov.ua або телефоном: (0626) 42-19-01;
 • отримання погодження (по заявках, що надіслані електронною поштою, погодження буде направлено на вказану замовником електронну адресу);
 • отримання рахунків та оплата їх;
 • надсилання копії платіжного доручення зі штампом банку про проведення плати за проїзд зі вказівкою терміну проїзду.

Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Документи, які потрібні для отримання дозволів на встановлення рекламоносіїв та будівництва об’єктів придорожньої інфраструктури

Для отримання технічних умов та дозволу на розміщення конкретного об’єкта сервісу на землях дорожнього господарства, у т.ч. у межах смуги відведення автомобільних доріг, Заявнику необхідно подати до Служби такі документи:

 • заяву встановленої форми;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію Заявника як суб’єкта підприємницької діяльності в Україні;
 • матеріали земельно-кадастрової інвентаризації земельної ділянки в масштабі 1:500 або 1:2000, що планується під забудову або розміщення, з чітко зазначеними межами суміжних землекористувань. У разі відсутності зазначених матеріалів – топографічний план місцевості в масштабі 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та суміжних землекористувань, який повинен бути офіційно узгоджений з відповідним місцевим землевпорядним органом;
 • обґрунтування;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – документ, що засвідчує їхню реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру).

Для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми Заявнику необхідно подати до Служби такі документи:

 • заяву за формою, у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення, функціональне призначення і характеристика об’єкта;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію Заявника як суб’єкта підприємницької діяльності в України;
 • матеріали земельно-кадастрової інвентаризації земельної ділянки в масштабі 1:500 або 1:2000, що планується під забудову або розміщення, з чітко зазначеними межами суміжних землекористувань. У разі відсутності зазначених матеріалів – топографічний план місцевості в масштабі 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та суміжних землекористувань, який повинен бути офіційно узгоджений з відповідними місцевими землевпорядним органом;
 • обґрунтування;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – документ, що засвідчує їхню реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру).

Для отримання тимчасового дозволу на розміщення пересувного об’єкта сервісу Заявнику необхідно подати до Служби такі документи:

 • заяву за формою, у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення, функціональне призначення і характеристика об’єкта;
 • копію Свідоцтва про державну реєстрацію Заявника як суб’єкта підприємницької діяльності в України;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – документ, що засвідчує їхню реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру).

Для отримання згоди або погодження на розміщення зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг розповсюджувач зовнішньої реклами Заявник надає Службі наступні документи:

 • заяву встановленої форми;
 • обґрунтування.

Для передачі об’єктів права (проїзної частини автомобільних доріг) державної у комунальну власність органам місцевого самоврядування потрібні наступні документи:

 • рішення міських рад про надання згоди на прийняття проїзної частини доріг у комунальну власність;
 • погодження Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) на передачу.

До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надаються:

 • проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження передачі»;
 • пояснювальна записка (від імені Укравтодору);
 • техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності передачі.

Міністерство економіки розвитку і торгівлі України направляє матеріали погодження до Міністерства фінансів України, Фонду державного майна, Міністерства інфраструктури України. Після отримання всіх погоджень Мінекономрозвитку готує проект розпорядження Уряду «Про погодження передачі» відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», від 21.09.1998 р. № 1482 (Наказ Укравтодору про передачу та створення комісії, Акт приймання-передачі).